Αγγλικά για Ενήλικες

Υπάρχουν διαφόρων ειδών τρόποι διδασκαλίας, κι ο καθένας απευθύνεται σε διαφορετικές ανάγκες των μαθητών. Τα μαθήματα σε φροντιστήριο, τα ιδιαίτερα μαθήματα ή δια ζώσης, τα μαθήματα σε μικρά ή μεγάλα γκρουπ, τα παιδικά τμήματα και τα τμήματα εκμάθησης αγγλικών για ενήλικες. Γιατί τα αγγλικά για ενήλικες αποτελούν από μόνα τους μια ξεχωριστή κατηγορία εκμάθησης αγγλικών; Ας δούμε το παρακάτω βίντεο.

Αγγλικά για Ενήλικες: Διαφορετικοί μαθητές, διαφορετικές ανάγκες

Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ δύσκολος τομέας και για να είναι αποτελεσματική απαιτεί υψηλή εξειδίκευση. Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, η διδασκαλία, όταν γίνεται σωστά, είναι αποτέλεσμα μεγάλης εξειδίκευσης και κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε μαθητής μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και η εξειδίκευση βοηθάει στο να προσεγγίσουν οι καθηγητές τον τρόπο εκμάθησης των μαθητών όσο το δυνατό περισσότερο.

Σε αυτήν την ενότητα, θα αναλύσουμε κάποιες από τις πιστοποιήσεις εξειδίκευσης που λαμβάνουν οι καθηγητές αγγλικών και θα δούμε ποια από αυτές ενδείκνυται για αγγλικά για ενήλικες.

Πιστοποιήσεις καθηγητών: CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults)

Το CELTA είναι μια πιστοποίηση κατάρτισης που μπορούν να λάβουν οι εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, γνωστά και ως ESL και EFL. Καθώς επικεντρώνεται στη διδασκαλία ενηλίκων, θεωρείται μια από τις ιδανικές πιστοποιήσεις καθηγητών οι οποίοι εξειδικεύονται σε αγγλικά για ενήλικες.

Είναι σχεδιασμένο για ενήλικες εκπαιδευτικούς με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στη διδασκαλία αγγλικών (ELT). Ωστόσο, είναι κατάλληλο και για καθηγητές που επιθυμούν μια διεθνή αναγνώριση της εξειδίκευσής τους στα αγγλικά για ενήλικες. Αυτό δε σημαίνει, όμως, ότι όποιος εκπαιδευτικός δεν έχει αποκτήσει το CELTA δεν έχει αρκετά προσόντα για διδασκαλία αγγλικών.

Αγγλικά για Ενήλικες

Πιστοποιήσεις καθηγητών: Delta

Το Delta είναι μια ακόμη από τις πιστοποιήσεις καθηγητών αγγλικής γλώσσας (ELT) που απευθύνεται σε έμπειρους εκπαιδευτικούς στα Αγγλικά ως ξένη γλώσσα (TEFL) και σε εκπαιδευτικούς Αγγλικών σε μαθητές που είναι ομιλητές άλλων γλωσσών (TESOL). Ο πάροχος αυτού του πιστοποιητικού είναι το Cambridge English Language Assessment.

Το Delta έχει σχεδιαστεί για υποψηφίους με προηγούμενη εμπειρία στη διδασκαλία αγγλικών για ενήλικες, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην εξειδίκευσή τους. Είναι κατάλληλο για καθηγητές που διδάσκουν αγγλικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα (δηλαδή ESL και EFL) και σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας.

Αν κι αυτό το πιστοποιητικό δεν εστιάζει στα αγγλικά για ενήλικες, αποτελεί ωστόσο ένα διαπιστευτήριο προχωρημένης κατάρτισης που έχει θετικό αντίκτυπο στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας.

Πιστοποιήσεις καθηγητών: Advanced Diploma in TESOL

Το TESOL, που ανήκει στις πιστοποιήσεις καθηγητών αγγλικών, είναι ένα πρόγραμμα για εκπαίδευση αγγλικών το οποίο συνδυάζει θεωρία και πρακτική. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που εξειδικεύονται στη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας.

Αποτελεί ένα καλό πιστοποιητικό για καθηγητές που εστιάζουν στα αγγλικά για ενήλικες καθώς τους βοηθάει να αντιληφθούν καλύτερα τις ανάγκες των ενήλικων μαθητών και τους κατευθύνει να αποκτήσουν γνώσεις μέσω θεωρίας και πρακτικής.

Πιστοποιήσεις καθηγητών: ETECT (English Teaching Competency Test)

Μια ακόμα από τις πιστοποιήσεις καθηγητών αγγλικών είναι το ETECT για εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας που απευθύνονται σε Ομιλητές άλλων Γλωσσών (TESOL). Το ETECT δημιουργήθηκε από το Hellenic American University και είναι το πρώτο διαπιστευμένο Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό διδασκαλίας στην Ελλάδα (European Cooperation for Accreditation).

Είναι μια καλή επιλογή για εκπαιδευτικούς αγγλικών με μικρή εμπειρία καθώς η παρακολούθηση των μαθημάτων και εργαστηρίων μπορεί να βοηθήσει την εξέλιξη της καριέρας τους. Επιπλέον, είναι κατάλληλο για καθηγητές που εστιάζουν σε αγγλικά για ενήλικες – και ιδιαίτερα σε τμήματα αρχαρίων— αν και δεν αποτελεί το υψηλότερο πιστοποιητικό εξειδίκευσης σε αυτόν τον τομέα.

Αγγλικά Ενηλίκων

Αγγλικά για ενήλικες: Η ψυχολογία στη διδασκαλία

Μέχρι στιγμής, αναφερθήκαμε στις ακαδημαϊκές πιστοποιήσεις που μπορεί να λάβει ένας καθηγητής αγγλικών που εστιάζει στα αγγλικά για ενήλικες. Ωστόσο, μια πιστοποίηση δεν είναι το μόνο στοιχείο που αποδεικνύει τις ικανότητες και δεξιότητες ενός καθηγητή. Η ψυχολογία είναι ίσως ο πιο σημαντικός παράγοντας που ξεχωρίζει τους καθηγητές αγγλικών ενηλίκων, σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Στις επόμενες ενότητες, θα κάνουμε μια σύγκριση των παρακάτω παραμέτρων:

  • Εύρος θεματικών που μπορεί να καλύψει η διδασκαλία
  • Μεθοδολογία εκμάθησης
  • Online διδασκαλία

 

Εύρος θεματικών που μπορούν να καλύψουν τα μαθήματα αγγλικών

Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν είναι απλά γραμματική και λεξιλόγιο. Συνήθως, οι έφηβοι και ενήλικες μαθητές μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα κάποιες θεματικές ή ορολογίες σε σύγκριση με τα παιδιά. Αυτό συνδέεται με την γενικότερη κοινωνική, πολιτική και επιστημονική αντίληψη τους που είναι περισσότερο ανεπτυγμένη συγκριτικά με τα παιδιά.

Το εκπαιδευτικό σύστημα του δημοτικού, γυμνασίου, και λυκείου, έχει επίσης ως στόχο να προετοιμάσει ένα παιδί να εισαχθεί στην κοινωνία και να γίνει συνειδητοποιημένος πολίτης. Γι’ αυτόν τον λόγο, τα σχολεία διδάσκουν μαθήματα όπως μελέτη περιβάλλοντος, κοινωνιολογία, οικονομικά, ιστορία, κ.λπ. Όταν δεν έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος εκπαίδευσης, το αναμενόμενο είναι τα παιδιά να μην έχουν αποκτήσει αντίληψη σε έναν κύκλο ευρύτερων γνώσεων.

Αυτό έχει και πρακτικό αντίκρισμα. Για παράδειγμα, αν στις εξετάσεις proficiency το θέμα της έκθεσης αναφέρεται σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, δεν αρκεί μόνο το λεξιλόγιο και η γραμματική ώστε οι υποψήφιοι να μπορούν να το προσεγγίσουν σωστά και να επιτύχουν. Η γενικότερη αντίληψη και γνώσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος θα διαδραματίσει εξίσου σημαντικό ρόλο.

Μεθοδολογία εκμάθησης

Η μεθοδολογία εκμάθησης αποτελεί επίσης κρίσιμο παράγοντα. Αυτός είναι και ο λόγος που, αρκετές φορές, οι εκδοτικοί οίκοι εκδίδουν άλλα βιβλία για αγγλικά για ενήλικες, και άλλα βιβλία για διδασκαλία σε παιδιά.

Αναμένεται από τους ενήλικες να γνωρίζουν τον τρόπο να μελετούν. Τα παιδιά, συνήθως, βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία εκμάθησης γενικότερων γνώσεων και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένης της μεθοδολογίας εκμάθησης. Το φαινόμενο αυτό γίνεται ακόμη πιο εύκολο για τους ενήλικες που έχουν αποκτήσει πτυχίο ΑΕΙ, επειδή οι ακαδημαϊκές εργασίες εμβαθύνουν ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της αντίληψης των φοιτητών σχετικά με τη μεθοδολογία εκμάθησης.

Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι, αν ένας ενήλικας και ένα παιδί βρίσκονται στην ίδια τάξη, ο ενήλικας θα μπορεί να προχωρήσει στην εκμάθηση πιο γρήγορα, επειδή ήδη γνωρίζει περισσότερες κοινωνικές, πολιτικές ή επιστημονικές έννοιες σε σχέση με το παιδί.

Μαθήματα αγγλικών για ενήλικες

Με την απαγόρευσης της κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας COVID-19 στην Ελλάδα, όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταφέρθηκαν στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών μαθημάτων. Εκεί αποδείχτηκε ότι, τα παιδιά από μόνα τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία και χρειάζονταν έναν κηδεμόνα να βοηθήσει ώστε να παρακολουθήσουν το μάθημα.

Το γεγονός αυτό απέδειξε ότι, η online διδασκαλία ενδείκνυται για ενήλικες και όχι τόσο για παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι, τα αγγλικά για ενήλικες μπορούν να πραγματοποιούνται online χωρίς κανένα πρόβλημα ενώ τα μαθήματα ξένων γλωσσών για παιδιά δεν είναι η καλύτερη επιλογή.

Αγγλικά για ενήλικες: Μια σύνοψη

Όπως αναλύσαμε σε αυτό το άρθρο, η διδασκαλία στα αγγλικά για ενήλικες είναι ξεχωριστός τομέας και οι λόγοι γι’αυτό αφορούν το ακαδημαϊκό επίπεδο των μαθητών, την επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων, ζητήματα που συνδέονται με την αναμενόμενη διαφορά στην αντίληψη διαφόρων θεματικών καθώς και πρακτικά θέματα, ιδιαίτερα όταν η διδασκαλία γίνεται online.