Πιστοποίηση Αγγλικών
LRN B2/ C2

» Έμπειροι Καθηγητές
» Ταχύρρυθμα Μαθήματα

Τι είναι η Πιστοποίηση LRN;

Το Language Resource Network (LRN) αποτελεί ένα διεθνές πρόγραμμα πιστοποίησης αγγλικών, το οποίο αναγνωρίζεται παγκοσμίως. Προορίζεται για άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν αξιόπιστη πιστοποίηση για τις γλωσσικές τους δεξιότητες στα αγγλικά, είτε για εκπαιδευτικούς λόγους, είτε για επαγγελματική εξέλιξη.

Η κύρια αποστολή του LRN είναι να προσφέρει ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης που βασίζεται σε παγκοσμίως αναγνωρισμένα πρότυπα ποιότητας. Αυτό επιτρέπει στους κατόχους της πιστοποίησης LRN να αποδείξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες με αξιοπιστία και αυτοπεποίθηση, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή.

Η πιστοποίηση LRN έχει σχεδιαστεί για να είναι προσιτή και πρακτική. Αποτελεί ισχυρή απόδειξη των γλωσσικών ικανοτήτων του κατόχου, ενισχύοντας το βιογραφικό του και τις ευκαιρίες για περαιτέρω ακαδημαϊκή ή επαγγελματική ανέλιξη.

Ταχύρρυθμα Μαθήματα για Πιστοποίηση LRN

Σκοπός μας είναι να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για τη σημασία της πιστοποίησης LRN και πώς αυτή μπορεί να ενισχύσει τους στόχους τους. Επίσης, θέλουμε να παρουσιάσουμε το online σχολείο μας, που προσφέρει ταχύρρυθμα μαθήματα προετοιμασίας για την πιστοποίηση αγγλικών LRN σε πολύ χαμηλές τιμές, παρέχοντας ευκαιρίες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το χρόνο του κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε πιο αναλυτικά τα οφέλη της πιστοποίησης LRN, τα πλεονεκτήματα των ταχύρρυθμων μαθημάτων που προσφέρουμε, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Επιπλέον, θα σας κατευθύνουμε προς τη διαδικασία εγγραφής.

Με αυτόν τον τρόπο σας παρέχουμε τις πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεστε για να κάνετε τη σωστή επιλογή ώστε να αποδείξετε τις γνώσεις σας στην αγγλική γλώσσα.

Περιγραφή του LRN και των 4 μερών του (parts)

Οι βασικοί στόχοι του LRN περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των αγγλικών γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και την προώθηση της επάρκειας στην αγγλική γλώσσα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόκτηση της πιστοποίησης LRN προσφέρει αναγνώριση και ικανοποίηση των απαιτήσεων πολλών εκδηλώσεων της ζωής, από την εισαγωγή σε μεταπτυχιακά και διδακτορικά, αξιολόγηση στο δημόσιο, αύξηση μισθού στον ιδιωτικό τομέα, και όχι μόνο.

Η πιστοποίηση LRN (Language Resource Network) εξετάζει σε τέσσερα βασικά μέρη ή “parts”, τα οποία αξιολογούν τις γλωσσικές δεξιότητες των υποψηφίων σε διάφορους τομείς. Τα τέσσερα αυτά “parts” περιλαμβάνουν:

LRN Speaking (Ομιλία LRN):

Το πρώτο μέρος της πιστοποίησης LRN επικεντρώνεται στην προφορική επικοινωνία. Οι υποψήφιοι κληθούν να πραγματοποιήσουν προφορικές εξετάσεις, κατά τις οποίες πρέπει να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκφράζονται και να κατανοούν την αγγλική γλώσσα σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. Οι αξιολογητές εξετάζουν την προφορά, το λεξιλόγιο, την γραμματική, και την ικανότητα διαλόγου των υποψηφίων.

LRN Listening (Ακρόαση LRN):

Το δεύτερο μέρος επικεντρώνεται στην ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν ομιλίες στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι ακούν ηχητικό υλικό και πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με αυτό. Αυτό το μέρος αξιολογεί την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν διαφορετικούς τύπους προφορικής επικοινωνίας, όπως συνεντεύξεις, συνομιλίες στα αγγλικά και διαλέξεις.

LRN Reading (Ανάγνωση LRN):

Το τρίτο μέρος εστιάζει στη γραπτή ανάγνωση και κατανόηση αγγλικών κειμένων. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναγνωρίσουν τις κύριες ιδέες των κειμένων, να κατανοούν τον λεξιλόγιο και τη γραμματική που χρησιμοποιείται, και να ανταποκρίνονται σε ερωτήσεις που αφορούν τα κείμενα.

LRN Writing (Γραφή LRN):

Το τέταρτο μέρος επικεντρώνεται στη γραπτή έκφραση. Οι υποψήφιοι πρέπει να συνθέσουν κείμενα που εκφράζουν ιδέες, απόψεις και αναλύσεις στην αγγλική γλώσσα. Αυτό το μέρος αξιολογεί την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν τη γραμματική, το λεξιλόγιο και την λογική έκφραση στη γραπτή τους επικοινωνία.

Αναγνώριση και Αναγνωρισιμότητα της Πιστοποίησης LRN

Η πιστοποίηση LRN (Language Resource Network) απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση και αναγνωρισιμότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και αποτελεί μια πολύτιμη προσθήκη στο προφίλ κάθε ατόμου που επιθυμεί να επιβεβαιώσει τις γλωσσικές του δεξιότητες. Πριν παρακολουθήσετε μαθήματα για LRN είναι απαραίτητο να έχετε γνώσεις αντίστοιχου επιπέδου στα αγγλικά. Εάν είστε αρχάριος, τότε παρακολουθήστε πρώτα γενικά αγγλικά. Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουμε πώς η πιστοποίηση LRN αναγνωρίζεται σε διάφορα πεδία και πώς επηρεάζει θετικά τη ζωή και την καριέρα των κατόχων της.

Αναγνώριση της Πιστοποίησης LRN

Εκπαίδευση

Η πιστοποίηση LRN αναγνωρίζεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες. Πολλά σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ινστιτούτα αποδέχονται την πιστοποίηση LRN ως ένδειξη της γλωσσικής επάρκειας των μαθητών και φοιτητών τους.

Επαγγελματική Αναγνώριση

Η πιστοποίηση LRN αναγνωρίζεται από επιχειρήσεις και εργοδότες. Οι κατόχοι της πιστοποίησης LRN έχουν πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας, καθώς η πιστοποίηση αποδεικνύει την ικανότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στα αγγλικά.

Μετανάστευση

Σε πολλές χώρες, η πιστοποίηση LRN αναγνωρίζεται ως απόδειξη γλωσσικών δεξιοτήτων απαιτούμενων για τη μετανάστευση. Αυτό σημαίνει ότι οι κατόχοι της πιστοποίησης LRN έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για μετανάστευση.

Αναγνωρισιμότητα της Πιστοποίησης LRN

Παγκόσμια Αναγνώριση

Η πιστοποίηση LRN είναι αναγνωρισμένη παγκοσμίως και συμμορφώνεται με διεθνή πρότυπα ποιότητας και αξιολόγησης γλωσσικών δεξιοτήτων. Βέβαια το κάθε ίδρυμα ξεχωριστά ενδέχεται να έχει διαφορετική λίστα επιθυμητών πιστοποιήσεων.

Επιπλέον Πλεονεκτήματα

Οι κατόχοι της πιστοποίησης LRN έχουν τη δυνατότητα να διακρίνονται στον εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και προσωπικό τομέα. Αυτή η πιστοποίηση επιβεβαιώνει τις γλωσσικές τους δεξιότητες και τη δέσμευσή τους στη συνεχή εκπαίδευση.

Προώθηση της Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Η πιστοποίηση LRN προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη, επιτρέποντας στους κατόχους της να ανοίξουν νέες ευκαιρίες εργασίας και να προοδεύσουν στις θέσεις τους, όπως για παράδειγμα να πάρουν προαγωγή.

Εξετάσεις LRN στην Ελλάδα: Το Πού και το Πότε

Εξετάσεις γίνονται σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος τρεις (3) φορές το χρόνο. Συνήθως η μια είναι τον Ιανουάριο, η άλλη τον Ιούνιο, κι ακόμη μία τον Ιούλιο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε μέσα στο μάθημα.

 

 

Θέλετε να δείτε πώς λειτουργεί όλο αυτό στην πράξη;
Ξεκινήστε με 1€ και χωρίς δέσμευση.