Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης Υπηρεσιών και Προϋποθέσεις

Δια του παρόντος τίθενται κι εφαρμόζονται όροι και προϋποθέσεις του xenoglotia .com. (εφεξής “εμείς” ή “εμάς”, ή “μας”) αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων και των εφαρμογών, τη χρήση των υπηρεσιών, και τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στις ιστοσελίδες και σε εφαρμογές ιστοσελίδας, κινητών τηλεφώνων, και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.

Δεν εγγυόμαστε τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και των εφαρμογών, καθώς η λειτουργία τους ενδέχεται να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες, που δεν βρίσκονται πάντα υπό τον έλεγχο μας. Επομένως, εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που η ιστοσελίδα ή οι εφαρμογή ή κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες καταστεί ανά πάσα στιγμή μη διαθέσιμη. Επιπλέον, δύναται να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας ή των εφαρμογών μας οποτεδήποτε, να αναστείλει την πρόσβαση σε αυτές ή να τις κλείσει για αόριστο χρονικό διάστημα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις πριν προβείτε σε αίτημα για δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή σε αίτημα αγοράς υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας ή των ψηφιακών εφαρμογών. Η σύννομη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών υποδηλώνει πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς επίσης τη συμμόρφωσή σας με την εφαρμοστέα νομοθεσία χρήσης των αντίστοιχων υπηρεσιών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Εμείς δραστηριοποιούμαστε στον τομέα της εκπαίδευσης και παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης και συμβουλευτικής στον τομέα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Όλες μας οι υπηρεσίες παρέχονται μόνο εξ’ αποστάσεως και μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας προγράμματα υπολογιστών είτε ανεπτυγμένα από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας ψηφιακά προγράμματος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τρίτων εταιριών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα σας διαφυλάσσονται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας που είναι συμβατή με τον κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR (Κανονισμός 2016/697 EE) και το Νόμο 4624/2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ζητάμε από εσάς μέσω της Πολιτικής Απορρήτου να μας παρέχετε το δικαίωμα επικοινωνίας μαζί σας είτε για λόγους εξυπηρέτησης πελατών είτε για λόγους προωθητικής καμπάνιας μάρκετινγκ. Δεν μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε χωρίς να μας δώσετε αυτό το δικαίωμα, και ο λόγος είναι ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται καθαρά μέσω του διαδικτύου και χωρίς αυτή τη συγκατάθεση από εσάς μας δεν μας είναι πρακτικά δυνατό να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

Προκειμένου να καταστείτε πελάτης (εφεξής “πελάτης” ή “εσείς”), χρειάζεται να δημιουργήσουμε λογαριασμό μέσω των ιστοσελίδων μας ή των εφαρμογών μας. Για να γίνει αυτό προϋπόθεση είναι να συμπληρώστε τις φόρμες και ερωτηματολόγια που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, γι’ αυτόν τον λόγο τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα. Με βάση τα στοιχεία που συμπληρώνετε εμείς δημιουργούμε καρτέλα πελάτη στα πληροφοριακά μας συστήματα. Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούμε είναι αγορασμένα από τρίτες εταιρίες. Για να έχετε πρόσβαση τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε λογαριασμό χρήστη. Ο κάθε λογαριασμός χρήστη είναι αυστηρά προσωπικός. Οι Πελάτες δύνανται να κλείσουν ή να ζητήσουν να διαγράψουν το λογαριασμό τους και την καρτέλα τους ανά πάσα στιγμή, όμως αυτό δεν δημιουργεί το δικαίωμα στον πελάτη να ζήτηση επιστροφή χρημάτων ή χρηματική αποζημίωση. Επιπλέον, σε περίπτωση που δημιουργήσουμε λογαριασμό χρήστη για εσάς και σας κοινοποιήσουμε τον κωδικό που ανήκει σε εσάς, εσείς συμφωνείτε να αλλάξετε αμέσως τα στοιχεία του κωδικού πρόσβασης ώστε να διασφαλιστεί στο ακέραιο ότι εσείς και μόνο εσείς έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στον λογαριασμό σας με δικά σας στοιχεία και κωδικούς πρόσβασης. Εμείς διατηρούμε το δικαίωμα μέσω δικών μας λογαριασμών πρόσβασης να επιβλέπουμε την καρτέλα πελάτη με τα στοιχεία σας, και τη χρήση των υπηρεσιών που κάνετε στις διαδικτυακές μας πλατφόρμες ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε στο ακέραιο την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Οι Πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του λογαριασμού τους, εκτός αν μας έχουν ειδοποιήσει προηγουμένως για μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Οφείλετε να διασφαλίζετε πως όσα στοιχεία έχετε δώσει να είναι ανά πάσα στιγμή έγκυρα, ενημερωμένα και ακριβή.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Μέσω των ιστοσελίδων μας και των υπηρεσιών μας ενδέχεται να σας δώσουμε συνδέσμους που οδηγούν σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι παροτρύνσεις και προτάσεις δεν σημαίνουν ότι εμείς υποστηρίζουμε τις πολιτικές τρίτων. Επίσης, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους δεν βρίσκονται υπό τον δικό μας έλεγχο. Δεν προκύπτει δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για πληροφορίες ή υπηρεσίες που λαμβάνετε από τρίτους ή από άλλες νομικές οντότητες. Σας προτείνουμε κάθε φορά να συμβουλεύεστε τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και όρων χρήσης των υπηρεσιών τους.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για να κάνετε εγγραφή χρήστη και να γίνεται πελάτης μας οφείλετε να ακολουθήσετε όλα τα βήματα της ιστοσελίδας μας και να απαντήσετε σε όλα τα ερωτηματολόγια που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας. Έχετε πάντα τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του email info [at] xenoglotia .com, ωστόσο δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την άψογη εξυπηρέτησή σας εάν δεν έχετε ακολουθήσει όλα τα βήματα όπως δίνονται στην ιστοσελίδα μας προκειμένου να έρθετε σε επαφή μαζί μας. Με την υποβολή των ερωτηματολογίων στην ιστοσελίδα μας, και σύμφωνα με τον Πολιτική Απορρήτου μας, μας δίνετε το δικαίωμα να επικοινωνούμε μαζί σας είτε για λόγους εξυπηρέτησης πελατών είτε για να λάβετε προωθητικές καμπάνιες μάρκετινγκ. Ο λόγος είναι ότι μερικές φορές ενδέχεται να υπάρχει παρερμηνεία σχετικά με το τί θεωρείται επικοινωνία σχετική με εξυπηρέτηση πελατών και τί θεωρείται επικοινωνία για λόγους μάρκετινγκ, και για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο σύγχυσης σας ζητάμε να αποδεχτείτε τις πολιτικές μας.

Αφού συμπληρώσετε τα ερωτηματολόγια στην ιστοσελίδα μας, έχετε τη δυνατότητα είτε να προβείτε απευθείας σε εγγραφή.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ

Δίνεται το δικαίωμα ακαδημαϊκής αδράνειας 15 ημερών μετά από το οποίο διάστημα ο μαθητής διαγράφεται από την πλατφόρμα διδασκαλίας. Η ακαδημαϊκή αδράνεια ορίζεται ως η περίοδος που ο μαθητής δεν έχει καμία ακαδημαϊκή δραστηριότητα στην πλατφόρμα διδασκαλίας. Σε περίπτωση επανεγγραφής, η πληρωμή πρέπει να υποβληθεί ξανά, και η φοίτηση ξεκινάει εκ νέου από την αρχή του επιπέδου.

ΓΝΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επειδή προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας μόνο μέσω του διαδικτύου, αντιλαμβάνεστε ότι οφείλετε να έχετε γνώσεις τεχνολογίας και πληροφοριακών συστημάτων ώστε να μπορείτε να επωφεληθείτε των υπηρεσιών μας και να τις χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για να λάβετε τις υπηρεσίες μας οφείλετε να έχετε τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, όπως υπολογιστή, μικρόφωνο, ακουστικά, κινητό τηλέφωνο, κι ό,τι άλλο χρειαστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι σε περίπτωση που δεν διάθετε ή χάσετε την πρόσβαση σας σε εξοπλισμό τεχνολογίας προκειμένου να μπορείτε να λάβετε τις υπηρεσίες μας. Επίσης οφείλετε να έχετε άμεση και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες αρκετά υψηλές ώστε να μην διακόπτεται η ομαλή συμμετοχής σας και η λήψη των υπηρεσιών μας από εσάς.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πληρωμές γίνονται μόνο μέσω διαδικτύου και μόνο μέσω τραπεζικών καρτών, όπως πιστωτικές κάρτες και κάρτες χρεωστικές, Google Pay και Apple Pay. Τα στοιχεία της κάρτας τα συμπληρώνετε και υποβάλλετε εσείς. Οφείλετε να είστε εσείς ο κάτοχος της τραπεζικής κάρτας που θα χρησιμοποιήσετε ή των λογαριασμών Google Pay ή Apple Pay που θα χρησιμοποιείστε. Σε περίπτωση που δεν είστε εσείς ο κάτοχος, οφείλετε να έχετε λάβει για δικό λογαριασμό την έγγραφη συγκατάθεση του κατόχου της τραπεζική κάρτας όπου σε αυτή την περίπτωση οφείλετε να διασφαλίσετε ότι η πληρωμή μέσω του διαδικτύου έχει ολοκληρωθεί από τον κάτοχο της τραπεζική κάρτας κι όχι απευθείας από εσάς.

Τις υπηρεσίες μας τις προπληρώνετε. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχετε το δικαίωμα να λάβετε τις υπηρεσίες μας χωρίς να έχετε ολοκληρώσει την πληρωμή. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την πρόσβαση σας στους λογαριασμούς των ιστοσελίδων μας αν εκκρεμεί πληρωμή. Αν εκκρεμεί πληρωμή αυτή δεν διαγράφεται ποτέ και οι υποχρεώσεις σας θεωρούνται χρηματικά εξοφλημένες μόνο αφότου καταβάλετε με επιτυχία τις πληρωμές.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΕ 1 ΕΥΡΩ

Οι υπηρεσίες μας χρεώνονται ανά module ή άνα είδος υπηρεσίας. Όταν αναφερόμαστε σε “module” το ένα module αντιστοιχεί περίπου στο χρονικό διάστημα ενός μήνα. Για λόγους απλοποίησης στην επικοινωνία ενδέχεται να αναφερόμαστε και στο χρονικό διάστημα του ενός module και ως ένα μήνα. Ωστόσο, άλλος μαθητής μπορεί να ολοκληρώσει την ύλη πιο γρήγορα, κι άλλος πιο αργά, ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Η προσφορά του πρώτου μήνα με 1 ευρώ αναφέρεται στην περίοδο δοκιμής και γνωριμίας του πρώτου module του επιπέδου εγγραφής ενός μαθητή που αντιστοιχεί σε διδασκαλία που είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί μέσα σε έναν μήνα. Ωστόσο η διάρκεια ενδέχεται να διαφέρει με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή. Οι μαθητές ενδέχεται να ολοκληρήσουν το πρώτο module σε λιγότερο από ένα μήνα, ακριβώς σε έναν μήνα, ή σε περισσότερο από έναν μήνα.

Επίσης η προσφορά του ενός μήνα με 1 ευρώ ισχύει μόνο για Αγγλικά γενικής παιδείας, από επίπεδο Α1 μέχρι και Β2. Η προσφορά αυτή δεν ισχύει για επιπλέον πακέτα υπηρεσιών όπως για υπηρεσίες επιπλέον προφορικών, γραμματικής, προετοιμασίας πτυχίων, ακουστικών, κλπ.

Η προσφορά αυτή του πρώτου μήνα ή module με ένα (1) ευρώ δεν ισχύει για τις ανανεώσεις εγγραφών στα επόμενα επίπεδα.

ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων. Δίνουμε τη δυνατότητα δοκιμής των υπηρεσιών μας για το πρώτο mοdule του επιπέδου εγγραφής Αγγλικών γενικής παιδείας μόνο με 1 Ευρώ. Το ένα (1) (ή πρώτο) module αντιστοιχεί σε προτεινόμενο χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

Επειδή σας παρέχουμε αυτήν την προσφορά δοκιμής και γνωριμίας μόνο με 1 Ευρώ για έναν ολόκληρο module που αντιστοιχεί περίπου σε ένα μήνα μαθημάτων, γι’αυτόν τον λόγο και δεν παρέχεται καμία επιστροφή χρημάτων. 

Επίσης δεν έχετε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων αν δεν κάνετε χρήση των υπηρεσιών τις οποίες έχετε πληρώσει μέσα στο χρονικό διάστημα που σας παρέχουμε για να τις χρησιμοποιήσετε.

Επίσης, δεν παρέχουμε επιστροφή χρημάτων εάν δεν συμμετέχετε ή εάν δεν εμφανιστείτε σε κάποια από τις ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες. Είναι δική σας η ευθύνη να κλείνετε συμμετοχή στις ζωντανές διαδικτυακές συνεδρίες.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ

Το υλικό στο οποίο αποκτάτε πρόσβαση από εμάς προκειμένου να λάβετε τις υπηρεσίες μας δεν ανήκει ποτέ σε εσάς. Εσείς έχετε μόνο το δικαίωμα πρόσβασης για περιορισμένο χρονικό διάστημα ώστε να λάβετε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε. Το χρονικό αυτό διάστημα πρόσβασης στο υλικό διδασκαλίας ορίζεται ως από την αρχή της αγοράς μιας υπηρεσίες μέχρι και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας αυτής, ή τη διαγραφή χρήστη σύμφωνα με την παράγραφο όπου ορίζεται η πολιτική διαγραφής χρήστη από την πλατφόρμα διδασκαλίας, όποιο έρθει πρώτο.

Ο πελάτης αντιλαμβάνεται και αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχετε το δικαιώματα μεταπώλησης των υπηρεσιών ή το δικαίωμα να παρέχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό σε τρίτους. Επίσης δεν έχετε το δικαίωμα αναπαραγωγής όλου ή μέρους του εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο σας δίνουμε πρόσβαση.

Για να έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, προϋπόθεση είναι να έχετε αγοράσει τα βιβλία, έντυπα ή ψηφιακά, του Εκδοτικού Οίκου με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Αν δεν υπάρχει αγορά του υλικού από τον Εκδοτικό Οίκο, τότε οφείλετε να έχετε την έγγραφη συγκατάθεση του Εκδοτικού Οίκου που σας δίνει το δικαίωμα χρήσης του υλικού τους. Τα βιβλία, είτε ψηφιακά είτε έντυπα, του Εκδοτικού Οίκου που αντιστοιχούν στο εκάστοτε εκπαιδευτικό επίπεδο που διδάσκουμε τα εφοδιάζεστε έξτρα και δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή παροχής των υπηρεσιών μας. Εμείς δεν κάνουμε διανομή των βιβλίων αυτών. Εάν έχετε αγοράσει τις υπηρεσίες μας και δεν διαθέτετε τα βιβλία του Εκδοτικού Οίκου που αντιστοιχούν στο περιεχόμενο που σας διδάσκουμε, τότε δεν έχετε το δικαίωμα να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας κι αυτό δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση από εμάς να σας επιστρέψουμε χρήματα καθώς και καμία υποχρέωση από εμάς να σας αποζημιώσουμε.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εμείς δεν κάνουμε ούτε διανομή ούτε επ’ευθείας πώληση του υλικού του Εκδοτικού Οίκου. Τα βιβλία, είτε ψηφιακά είτε έντυπα, μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε από βιβλιοπωλείο είτε απ’ευθείας από τις ιστοσελίδες των Εκδοτικών Οίκων. Τα βιβλία που έχετε πρέπει να αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο που παρακολουθείτε από εμάς. Εμείς θα σας καθοδηγήσουμε σχετικά με το ποια έκδοσή βιβλίων θα πρέπει να προμηθευτείτε και θα σας δώσουμε οδηγίες πώς να τα προμηθευτείτε. Οι οδηγίες μας για να σας βοηθήσουμε να προμηθευτείτε τα βιβλία δεν δημιουργούν κάποια υποχρέωση από εμάς προς εσάς, βασίζονται ωστόσο στη διάθεσή μας να σας βοηθήσουμε να λάβετε με επιτυχία τις υπηρεσίες μας. Δεν δύναται να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό υλικό χωρίς να έχετε λάβει το δικαίωμα πρόσβασης στο υλικό από τον Εκδοτικό Οίκο. Ο Εκδοτικός Οίκος δεν αποτελεί μέρος της νομικής μας δομής, είναι εξωτερικός συνεργάτης.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΑΣ

Για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών. Αυτό συμπεριλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται μόνο στον Εκδοτικό Οίκο και σε προγράμματα υπολογιστών. Όταν έχετε επ’ευθείας επαφή, χρήση υπηρεσιών, ή συναλλαγή με τους εξωτερικούς μας συνεργάτες, τότε υπόκειστε στους δικούς του όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών μας από εσάς ενδέχεται εσείς να παράγετε περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα όταν υποβάλετε ασκήσεις, εκθέσεις, κλπ. Μας παρέχετε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το περιεχόμενο σας ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψουμε το περιεχόμενο που παράγετε και μας καταθέτετε, και δεν έχουμε την υποχρέωση να το διατηρούμε στα αρχεία μας. Εμείς δεν θα πουλήσουμε σε τρίτους το περιεχόμενο που θα παράγετε σε εμάς. Ωστόσο, ενδέχεται να αποθηκεύσουμε, να και χρησιμοποιήσουμε το περιεχόμενο για στατιστικούς λόγους, λόγους μάρκετινγκ, και για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Το περιεχόμενο που καταθέτετε και παράγετε σε εμάς οφείλετε να διασφαλίζετε ότι δεν ανήκει σε τρίτους και δεν παραβαίνει πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων δικών σας ή τρίτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ

Είμαστε ευγνώμονες όταν είστε ευχαριστημένοι με τις υπηρεσίες μας και μας παρέχετε κάποια σύσταση. Ως σύσταση θεωρείται οποιοδήποτε περιεχόμενο ή μέρος περιεχομένου που αναγνωρίζει την αξία των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες μας. Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε τα καλά σχόλια και περιεχόμενο με τρίτους ώστε να ωφεληθούν κι αυτοί των υπηρεσιών μας. Το περιεχόμενο σύστασης που μας προσφέρετε είναι καθαρά εθελοντικό από πλευράς σας και μπορεί να έχει τη μορφή (χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτή τη μορφή) βίντεο, εικόνας, ή έγγραφου σχολίου. Μας δίνετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε και να μοιραστούμε αυτό το περιεχόμενο με το ευρύ κοινό με όλους τους τρόπους και σε όλα τα μέσα, όπως για παράδειγμα μέσω της ιστοσελίδας μας, μέσω email, μέσω πληρωμένων διαφημίσεων σε όλα τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, ή ακόμη και προφορικά. Εσείς δεν διεκδικείτε χρηματική αποζημίωση και μας δίνετε πλήρη πρόσβαση και δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης και προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Μπορείτε να βρείτε την ισχύουσα εκδοχή των όρων και προϋποθέσεων στην κεντρική μας ιστοσελίδα. Παρακαλείστε να τους συμβουλεύεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών μας. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με του παρόντες όρους, παρακαλείστε να μας στείλετε εμαιλ στο info [at] xenoglotia .com

Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καταστεί άκυρη ή μη εφαρμοστέα, αυτό δεν θα επηρεάσει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων.